Úvodní stránka » Aktuality » Pískovna Milhostov

V červnu tohoto roku jsme uvedli do provozu kompletní technologickou linku pískovny v Milhostově u Chebu. Naše firma, jako generální dodavatel celé technologie zajišťovala všechny subdodávky zejména elektro, automatizaci a stavbu.

Zpracovali jsme projektovou dokumentaci a podle ní vyrobili a namontovali celkem 90t nosných ocelových konstrukcí strojů a zařízení. Dále všechny dopravníky, násypky, ponton a podavač.

Popis linky:

 Celá linka je navržena na výkon 170t/hod zpracovávané suroviny. Na začátku linky je vstupní násypka o objemu 12m3 s hydraulicky odklápěným roštem a podavačem šířky 800mm, který je regulován frekvenčním měničem v návaznosti na pasovou váhu. Aby mohla být surovina roztříděna, museli jsme ji tzv. „rozplavit“. Dodat do technologického procesu 450m³/hod. vody. Toto se děje systémem čerpadel a hydrocyklonů.

 Jednotlivé technologické uzly jsou propojeny příhradovými dopravními pásy vybavenými pochozími lávkami.

 Ke skládkování nadsítné frakce větší jako 32 mm slouží odsuvný dopravní pás šířky 500mm a délky 5m uložený na kolejišti na prvním stupni třídění. Skládkování ostatních vytříděných frakcí 0-4, 4-8, 8-16, 16-32mm z finálních třídících strojů zajišťují otočné dopravní pásy šířky 500mm a 650mm dlouhé 28m. Tyto pásy ukládají dopravovaný materiál na skládky ve tvaru ledviny pro získání maximální kapacity skládek.

 V současné době probíhá ladění linky, aby ve výsledném produktu písku velikosti 0/4 byly odplavitelné části zastoupeny pouze do 1,5%. Původní obsah činil více než 27% a z tohoto důvodu jsme zvolili právě výše uvedenou technologii praní a třídění.

 Přejeme našemu dlouholetému zákazníkovi, společnosti Českomoravský štěrk, aby jim linka sloužila k jejich plné spokojenosti. A nám přejeme, aby tato reference byla odrazovým můstkem k dalším dodávkám podobných linek.

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208