Úvodní stránka » Integrovaný systém řízení » Enviromentální politika

Enviromentální politika

Enviromentální politika firmy Strojírny Podzimek, s.r.o. pokrývá oblast činností výroby ocelových konstrukcí a pásových dopravníků a dalších strojních zařízení výrobního programu společnosti, které společnost zajišťuje ve vlastních provozech a na externích montážích
a oblast činnosti svých dodavatelů a subdodavatelů Přijatá politika je koncipována tak, aby napomáhala zlepšování efektivity procesů, a aby umožňovala vhodnou prevenci zlepšování bezpečnosti práce. Základní strategií společnosti v oblasti ŽP je získávat přesné informace o dopadech své činnosti na ŽP na základě provedeného monitoringu, prohlubovat znalost o současných
i budoucích právních povinnostech, vytvářet podmínky pro realizaci opatření vedoucí k trvalému zlepšování ochrany ŽP. V tomto smyslu stanovilo vedení environmentální politiku, kterou se zavazuje k:

  • trvalému zlepšování v prevenci proti znečištění životního prostředí
  • plnění relevantních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá
  • zavedení pořádku na všech pracovištích a v prostorách společnosti;
  • dosažení úplného souladu s právními požadavky;
  • redukci provozních nákladů, úspoře energií, surovin a dalších zdrojů;
  • snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost;
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, orgány státní správy;
  • zlepšení vztahů s veřejností;
  • získání obchodně využitelných výhod (certifikát ISO 14 001:2004)

 

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208