Úvodní stránka » Integrovaný systém řízení » Politika bezpečnosti práce

Politika bezpečnosti práce

Politika bezpečnosti práce firmy Strojírny Podzimek, s.r.o. pokrývá oblast činností výroby ocelových konstrukcí a pásových dopravníků a dalších strojních zařízení výrobního programu společnosti, které společnost zajišťuje ve vlastních provozech a na externích montážích
a oblast činnosti svých dodavatelů a subdodavatelů Přijatá politika je koncipována tak, aby napomáhala zlepšování efektivity procesů, a aby umožňovala vhodnou prevenci zlepšování bezpečnosti práce. Politika je sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch Vedení společnosti přijalo v rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci závazek k:

  1. Naplňování předpisů, norem, zákonů a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
  2. Prevenci v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
  3. Provádění výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců k realizování všech činností zodpovědným způsobem, s důrazem na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  4. Snižování pravděpodobnosti vzniku nehod, skoronehod a nežádoucích událostí v hlavním procesu.
  5. Trvalému zlepšování systému bezpečnosti práce, vedoucí ke zlepšování výkonnosti BOZP společnosti a to především prostřednictvím stanovených cílů.

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208