Úvodní stránka » Aktuality » Strojírny Podzimek - pro kamenolom Rejta

 

Naše firma od  prosince 2013 realizuje veřejnou zakázku „Snížení prašnosti kamenolomu Rejta“ pro společnost KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.

Akce je spolufinancována Fondem soudržnosti Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životního prostředí.

Do technologické linky kamenolomu dodáváme nové odsávací zařízení a kaskádový třídič pro snížení prašnosti. Dále drtiče kameniva na druhém a třetím stupni. V technologickém uzlu třídění přibude nový třísítný třídič. Všechny nové stroje budou propojeny do staré technologie lomu a doplněny pásovými dopravníky vyrobenými naší firmou.

Předání díla do zkušebního provozu se uskuteční nejpozději v březnu 2014.

 

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208