Úvodní stránka » Reference - technologie kamenoprůmyslu

Reference - technologie kamenoprůmyslu

 • Výstavba technologické linky na drcení kameniva kamenolomu BRANT, Froněk, spol. s r. o. (2018-2019)
 • Výroba pásových dopravníků, LB MINERALS, s. r. o. (2018)
 • Výroba pásových dopravníků 8ks, PSP ENGINEERING a. s. - Čečensko (2018)
 • Výměna sekundárního kuželového drtiče "Plešovice" - Kámen a písek, spol. s r. o. (2018)
 • Výměna sekundárního kuželového drtiče "Kobylí hora" - Kámen a písek, spol. s r. o. (2018)
 • Pásové dopravníky a násypka 9m3, MOTOR JIKOV Slévárna a. s. (2017)
 • Výroba pásových dopravníků, ENETEX TECHNOLOGY s. r. o. - Turecko (2017)
 • Výměna třídiče pro kamenolom Valšov, BMTI ČR s. r. o. (2017)
 • Ocelová konstrukce mlýnice, PSP ENGINEERING, a. s. - Maďarsko (2017)
 • Výstavba technologické linky pískovny Milhostov, ČMŠ, a. s. (2017)
 • Plovoucí ponton, LB MINERALS, s. r. o. (2016)
 • Výroba pásového dopravníku do pískovny Halámky, LB MINERALS, s. r. o. (2016)
 • Výroba pásového dopravníku do pískovny Šajdíkové Humence, KERKOSAND – Slovensko (2016)
 • Výroba 4 ks pásových dopravníků, TRANSYS, spol. s r. o. (2016)
 • Výroba šoupatkových uzávěrů s ručním pohonem, ALLCONS MACHINARY s. r. o. (2016)
 • Výměna drtiče a třídiče v lomu Měrunice, BASALT CZ s. r. o. (2015)
 • Plovoucí pontony, LB MINERALS, s. r. o. (2015)
 • Svislé pásové dopravníky s kapsami a postranním vlnovcem ("Z" dopravník) pro linku na třídění odpadu, POWERSCREEN ČR, s.r.o.(2015) 
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce pro pískovnu Mankovice, POWERSCREEN ČR, s. r. o. (2014)
 • Primérní násypka pro vápencovou rudu, PSP ENGINEERING, a. s. (2014)
 • Snížení prašnosti pro kamenolom Rejta, Kámen a písek, spol. s r. o. (2014)
 • Pásové dopravníky Berniki (Rusko), PSP ENGINEERING, a. s. (2013)
 • Míchací zařízení v kamenolomu Žula Rácov (2013)
 • Úprava odprášení v kamenolomu Ševětín, Kámen a písek spol. s. r. o. (2013)
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce GRODNO (Bělorusko), CAB Minerals (2013)         
 • Článkový podavač
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce TULA, PSP ENGINEERING, a. s. (2011-2012)
 • Technologie úpravy písku v pískovně Tovačov (projektová dokumentace) - ČMŠ, a. s. (2012)
 • Primérní uzel drcení - Opatovice - ČMŠ, a. s. (2012)
 • Zvýšení výkonu PD, dodávky pohonů a roštů pro odhliňovač - Luleč - ČMŠ, a. s. (2011)
 • Výměna třidičů - Hulín - ČMŠ, a. s. (2011)
 • Plnění zásobníků fr. 0-300 mm - Hrabůvka - ČMŠ, a. s. (2011)
 • Mokrá úpravna, Kerkosand spol. s r. o. (2011)
 • Ocelová konstrukce pro bourací kladivo - Žula Rácov, spol. s r. o. (2011)
 • Úprava technologie kamenolomu Deštná, Kamenolomy ČR, s. r. o. (2011)
 • Sací tanky, Kerkosand spol. s r. o. (2011)
 • Násypka s pásovým podavačem, ENGAS spol. s r. o. (2011)
 • Pásový dopravník, KRONOSPAN ČR, spol. s r. o. (2011)
 • Instalace třídiče fr. 0-4 mm - Olbramovice, ČMŠ a. s. (2011)
 • Technologie odvodnění a skládkování frakce 0-4 mm v kamenolomu Jakubčovice, EUROVIA Jakubčovice, spol. s r. o. (2010)
 • Dodávka pásového dopravníku pro čistící stroj, P a S a. s. (2010)
 • Dodávka vratného pásového dopravníku pro pískovnu Smiřice, Holcim (Česko) a. s., člen koncernu (2010)
 • Sklad paliva, pásové dopravníky, rozvoz uhlí, technologie vykládky, elektroinstalace v DKO – Dalkia Kolín, a.s. (2010)
 • Rekonstrukce linky kamenolom Zárubka, Českomoravský štěrk, a.s. (2010)
 • Třídění frakcí v kamenolomu Hrabůvka, Českomoravský štěrk, a.s. (2010)
 • Pásové dopravníky a dehydrátor pro výrobu kaloínu a NH, Donh Hoi, Vietnam – LAVIMONT BRNO a.s. (2010)
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce pro výrobu kaolínu a NH, Dong Hoi, Vietnam - ENVITES spol. s r.o. (2009)
 • Rekonstrukce kamenolomu Výkleky, Českomoravský štěrk a.s., (2008-2009)
 • Přetřídění frakcí 0-2mm a 0-4mm pro kamenolom Luleč, Českomoravský štěrk, a.s. (2009)
 • Výroba speciální dílů, PERI spol. s r.o. (2009)
 • Výroba, dodávka a montáž optického třídiče AS 12XX v kamenolom Krty, Kámen a Písek, spol s r.o. (2009)
 • Přetřídění vstupní frakce na haldu pro kamenolom Olbramovice, Českomoravský štěrk, a.s. (2009)
 • Přimíchávání frakce 0-4mm do vstupní suroviny v pískovně Suchdol u Třeboně, Českomoravský štěrk, a.s. (2009)
 • Ocelová konstrukce hydrocyklonu – Kekosand spol. s r.o. (2009)
 • Oprava kuželových drtičů, včetně ocelovýcho konstrukcí a skluzů pro kamenolom Olbramovice, Českomoravský štěrk, a.s. (2009)
 • Rekonstrukce ocelových konstrukcí Pískovna Dobříň, Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (2008)
 • Dopravníková linka pro přísun a smíchání surovin Ufa-Baškortostan, 
 • OOO LASSELSBERGER, Republika Baškortostan (2008)
 • Výroba speciálních ocelových dílů, PERI spol. s r.o. (2008)
 • Výroba pásového dopravníku a řadového zásobníku, MERKO CZ, a.s. (2008)
 • Zásobník na dávkování biomasy, Elektrárna Kolín a.s. (2008)
 • Linka na výrobu křemelinového granulátu, Lasselsberger a.s. (2008)
 • Dodávka dopravníků pro linku na zpracování kameniva do Litvy-Dolomitas, DSP Přerov, spol. s r.o. (2008)
 • Úprava 1. stupně třídění v kamenolomu Svržno , COLAS CZ, a.s. (2008)
 • Dodávka a montáž míchacího zařízení pro písek v lomu Plešovice, Kámen a písek spol. s r.o. (2008)
 • Dodávka dopravní techniky pro výrobu minerální vary v Tambově-Rusko, ENETEX-DES s.r.o. (2008)
 • Výměna tercielního drtiče v kamenolomu Nejdek, BMTI ČR s.r.o. (2008)
 • Výměna tercielního drtičev lomu Podhůra, BMTI ČR s.r.o. (2008)
 • Výstavba technologické linky pískovny Smiřice, Písník Smiřice,HOLCIM (Česko) a.s. 
 • (2007-2008)
 • Rekonstrukce třídírny kamene Žula Rácov s.r.o., Rácov (2007)
 • Expedice a míchání pískových frakcí Kámen Písek s.r.o., Ševětín (2007)
 • Rekonstrukce úpravny bentonitové formovací směsi ve slévárně Promet Foundry Vsetín (2007)
 • Rekonstrukce úpravny bentonitové směsi ve slévárně - Feramo Metallum International, s.r.o. (2007)
 • Pásový dopravník a dopravníkový most pro cukrovary České Meziříčí – Cukrovary TTD a.s. (2007)
 • Transportní zařízení slévárny šedé litiny Jikov - České Budějovice - MOTOR JIKOV Slévárna šedé litiny, a.s. (2007)
 • Odvodňovací dopravník – Pískovny Hrádek (2007)
 • Lasselsberger – Kaznějov - 4. dopravní cesta (2006)
 • Lasselsberger – Kaznějov - Vstupní násypka 2 x 20 m3 s pásovým podavačem (2006)
 • Enetex Gmbh – linka na dopravu vstupní suroviny v továrně na výrobu čedičové vaty v Rusku - Rjazaň (2006)
 • Slévárna PDC Poole (Anglie) – dodávka pásových dopravníků a konstrukcí (2006)
 • ZAPA BETON a.s., lom Votice, nakládka drážních štěrků (2006)
 • Českomoravské štěrkovny a.s.- výměna třídiče v lomě Luleč (2006)
 • Kerkosand s.r.o., Šajdíkovy Humence- sušárna písků (2006)
 • Źula Rácov – rekonstrukce tercielního drcení (2005)
 • Rekonstrukce primerní drtírny v lomě Chrtíky firmy SSŽ a.s. (2005)
 • Alas Morava s.r.o. – rekonstrukce sekunderního drcení a instalace odjílovače (2005)
 • Českomoravské štěrkovny a.s.- dodávka a montáž třídící linky v lomě Bělkovice (2005)
 • Českomoravské štěrkovny a.s – rekonstrukce linky v lomu Opatovice (2005)
 • Slovenské elektrárne a.s., elektrárna Vojany – třídění uhlí (2005)
 • Násypka 12 m3 s pásovým podavačem pro firmu Klapfenböck Transport GmbH, Rakousko (2005)
 • Slévárna Feramo M.I. s.r.o. Brno– dodávka pásových dopravníků a konstrukcí (2005)
 • Źula Rácov – rekonstrukce primerního a sekunderního drcení (2004)
 • Lasselsberger - linka na zpracování kameniva v lomu Kaznějov (2004)
 • Cembrit CZ, a.s. – dodávka zásobníků a konstrukcí do provozovny v Šumperku (2004)
 • Vltavské štěrkopísky s.r.o. – 2 ks plovoucích dopravníků každý délky 50 m (2004)
 • Českomoravské štěrkovny a.s.- rekonstrukce lomu Hrabůvka (2003-2004)
 • KerkoSand a.s. - výměna hnacích stanic v pískovně Šajdíkové Humence – Slovensko (2003)
 • Násypka 2 x 20 m3 s pásovými podavači pro elektrárnu Prunéřov (2003)
 • Dodávka pásových dopravníků do slévárny Saint – Gobain v Králově Dvoře (2003)
 • Rekonstrukci drcení a třídění v lomu Předklášteří pro firmu Lomy spol. s.r.o (2003)
 • Českomoravské štěrkovny a.s.- míchání frakcí v lomě Luleč (2002)
 • Holcim kamenivo a.s. - úpravna štěrkopísků Čeperka (2002)
 • Budějovické štěrkopísky, s.r.o – pozemní dopravník délky 300 m (2002)
 • Českomoravské štěrkovny a.s.- rekonstrukce třídírny v lomě Pohled (2002)
 • Projekt, dodávka a montáž technologie slévárny včetně pásové dopravy pro firmu Brzdové automobilové kotouče , s.r.o. se sídlem v areálu ČKD Hradec Králové (2001-2002)
 • Rozšíření expedice křemičitých písků pro firmu Provodínské písky, a.s.- člen skupiny Quartzwerke (2001-2002)
 • AGIR STEEL – pasová doprava při stavbě tunelů – cca 600 metrů délky
 • Rekonstrukce kamenolomu Bílý Kámen,investor Spojené štěrkovny a pískovny a.s.(2001)
 • Linka dopravy a třídění rašeliny v Pappenburgu , pro firmu RoCeGra - Hollandsko (2001)
 • Pásová doprava a elevátor pro irskou elektrárnu Lagan (2001)
 • Pozemní dopravník délky 300 m pro Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o.(2001)
 • Severočeské štěrkovny a pískovny , pískovna Soběsuky - rekonstrukce třídící linky, osazení hydrocyklonů (2000)
 • ASTRAG (Maďarsko) , zinkované haldovací a manipulační pásové dopravníky pískovny (2000)
 • Budějovické štěrkopísky, s.r.o. – kompletní linka na praní a třídění štěrkopísku (1999)
 • Spojené štěrkovny a pískovny Brno – dodávka zinkovaných pásových dopravníků kamenolomu Luleč (1999)
 • Spojené štěrkovny a pískovny Brno – dodávka a montáž pásové dopravy a konstrukcí pro uzel sekundárního třídění ve štěrkovně Olbramovice (1999)
 • Spojené štěrkovna a pískovny Brno – dodávka a montáž vyrovnávací násypky a podavače kamenolomu Rejta (1999)
 • ZDAR - míchací centrum popílku (projekt, ocelová konstrukce, šnekové dopravníky, elektroinstalace ) pro elektrárnu Temelín (1999)
 • Georg Fischer – pásová doprava recyklační linky slévárenských písků (1998)
 • ELTEXIM – dopravní pásy a zásobníky betonárky ELBA (1997-1998)
 • DRAGON CZ, s.r.o. – výstavba kamenolomů pro Silnice Cheb (lom Libá u Chebu), Silnice Stříbro-lom Kladruby u Stříbra, (1995 –1996)
 • KEMA Skalná, dopravní pásy (1995,1996)
 • AGIR Steel, zalomený dopravník valounů (1995)
 • SILNICE Jihlava, oprava sušícího bubnu (1996)
 • Podzimek a synové, ocelové konstrukce rekonstruovaných objektů v Praze (1996)
 • Lomy Brno, segmentové uzávěry kamenolomu Dolní Kounice (1997)
 • ASPER Olomouc pro Spolanu Neratovice- konstrukce odsávacích kanálů (1994)
 • NEVA Kardašova Řečice, výroby ocelových přístřešků, (1994)
 • Přerovské strojírny , a.s., dodávka pásové dopravy keramzitky LIAZ Vintířov, (1994)
 • Štěrkovna, s.r.o., Ostrožská Nová Ves – výměny mostních polí pásových dopravníků (1994-1998)
 • STAST Praha, s.p. – dodávky pásových dopravníků třídírny a drtírny kameniva, (1993-1994)
 • Mechanizace traťového hospodářství (Slovensko) –soubor pásových dopravníků (1993)
 • Montáže Přerov pro Hasit Šumavské Vápenice Velké Hydčice, pásové dopravníky(1993)
 • Štěrkovny a pískovny Brno a.s., provozovna Hulín, výroba OK třídění, montáž technologie, výroba dehydrátorů (1993)
 • BERON Čerčany - rekonstrukce kamenolomu Krásný Les (1993)
 • LIAZ Vintířov – díly pásových dopravníků (1993)
 • MŠLZ Velké Opatovice- ocelová konstukce třídírny (1993)
 • Ing. Hošna , BRNO- semimobilní násypka s podavačem pro recyklaci materiálů,( 1993 )
 • CEVA Prachovice, kamenolom Chrtníky – rekonstrukce sekunderního drcení, (1993)
 • Allgeier GmbH, pro Rigips – výroba a montáž sušícího bubnu a zásobníku v Bad Ausee 1992, Herne (1994), Dortmund (1994), Šala (1994)
 • Montáže Přerov - pásová doprava pro závod Barevka Glavunion Teplice (1992)
 • STRABAG Bohemia, a.s. – rekonstrukce kamenolomu Kaplice, okr. Český Krumlov (1994)
 • STRABAG Bohemia, a.s. – rekonstrukce kamenolomu Těchobuz, okr.Pelhřimov (1996)
 • STRABAG Bohemia, a.s. – rekonstrukce kamenolomu Těšovice, okr. Prachatice (1997)
 • TOSTEIN, s.r.o. – rekonstrukce praní a třídění kameniva, Olbramovice, okr. Znojmo (1997)
 • ILBAU BOHEMIA, s.r.o - repase technologie betonárky., Praha (1997)
 • READYMIX,- rekonstrukce kamenolomu Slavětice, okr. Tábor (1997)
 • Sokolovská uhelná a.s. - Výstavba kamenolomu Horní Rozmyšl, okr. K. Vary (1993)
 • BRAMAC Chrudim – pásový dopravník a skladovací silo na cement (1993)
 • GROSSMAN SLATINA – dopravní cesty přepravy slévárenského písku pro slévárnu v Brně (1995)
 • BRAMAC Olbramovice – dodávka a montáž technologie skladů a expedice betonových výrobků – tašek 1991
 • BRAMAC Olbramovice – dodávka a montáž šnekových dopravníků( 1991 )
 • Severokámen Liberec – lom Císařský ( okr. Liberec) – rekonstrukce sekunderního drcení a třídění (1991)

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208