Úvodní stránka » Aktuality » Strojírny Podzimek pro povodí Odry

 

V loňském roce získala naše firma Strojírny Podzimek od investora Povodí Odry státní podnik, zakázku na výrobu a výměnu segmentu pro Jez Olešná nacházející se na 4. km řeky Odry. Stávající segment se po 40-ti letech provozování nacházel v havarijním stavu, vyžadující si jeho kompletní výměnu.

Tato zakázka byla naplánována na období zhruba pěti měsíců. Samotný segment patřil co do rozměrů (8,3x1,7x2,5m) a hmotnosti (5,5t) k těm menším, které u nás vyrábíme.

Jediným podkladem pro realizaci této zakázky byl investorem předaný starý sestavný výkres v tištěné podobě a prohlídka samotného jezu.

S přípravou dokumentace se započalo v průběhu měsíce května 2013 překreslováním do digitální podoby a tvorbou jednotlivých výrobních výkresů. Vlastní výroba byla zahájena zhruba o měsíc později, dokončena byla počátkem měsíce srpna 2013. Po vyrobení segmentu došlo k dílenské přejímce investorem. Tato přejímka byla podmínkou k uvolnění klapky pro konečnou povrchovou úpravu. Po té byl také stanoven termín montáže.

Montáž probíhala od poloviny měsíce září 2013 po instalaci provizorního hrazení a přehrazení jezu, které si zajišťoval investor. Trvala necelé dva týdny. Montážní práce zahrnovaly jednak demontáž starého segmentu, prahového těsnění, očištění dosedacích ploch a potom osazení novými pryžovými těsnícími profily a novým segmentem.

Po dokončení montáže následovalo odzkoušení funkčnosti a předání díla k užívání.

Celá akce proběhla bez problémů k plné spokojenosti zákazníka, čímž jsme dokázali, že jsme odborníci nejen v pásové dopravě, jakožto hlavním výrobním programem naší firmy, ale také v dodávkách ocelových konstrukcí pro vodní hospodářství.

 

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208