Úvodní stránka » Technologie kamenoprůmyslu

Technologie kamenoprůmyslu

Firma Strojírny Podzimek je výrobně-dodavatelskou firmou, poskytující komplexní služby 
v oboru:

 • návrhy a realizace technologických linek pro kamenoprůmysl, štěrkovny a pískovny
 • výroba pásových dopravníků, podavačů dehydrátorů, elevátorů pro přepravu kameniva a sypkých hmot
 • úpravy, rekonstrukce drtících a třídících linek nerostných surovin
 • výroba ocelových konstrukcí technologického charakteru, primerní, vyrovnávací násypky, skluzy, zásobníky
 • projekční, konstrukční a poradenská činnost
 • rekonstrukce technologických plavidel - výsypné čluny, remorkéry, sací bagry

 

K poskytování těchto služeb má firma vybudován systém řízení jakosti, vhodné výrobní zařízení a především kvalifikované zaměstnance.

Firma vlastní tyto certifikáty a osvědčení (více >>):

 • Certifikát řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
 • Certifikát prvního stupně způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí podle 
 • ČSN 73 2601-Z2:1994
 • Osvědčení o aprobaci podniku pro opravy, rekonstrukce a výrobu plavidel
 • Oprávnění k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem, projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost.

 

V oboru zpracování kamene, písku a ostatních stavebních hmot pracujeme více než 30 let. Nabízíme Vám naše zkušenosti v oblasti:

Projekce

 • technologie
 • výrobní linky zpracování materiálu
 • rekonstrukce

 

Výroba strojů a zařízení

Dodávky a montáže

Servisní zajištění

 

Jsme připraveni řešit Vaše starosti, a proto nabízíme kompletní služby.

Pásové dopravníky

>> fotogalerie pásových dopravníků

 

 • skládkovací
 • svislé dopravníky s kapsami a postranním vlnovcem ("Z" dopravník)
 • meziobjektové
 • podávací
 • plovoucí
 • pozemní
 • radiální pojízdné
 • dopravník s "S" vozíkem
 • reverzní
 • voštinové
 

 Náhradní díly:

 
 • válečkové stolice
 • pogumování bubnů 
 • hnací bubny
 • vratné bubny
 • kryty dopravníků 
 
   

Technologie MZK

 
Společnost Strojírny Podzimek, s. r. o. pro své zákazníky vyvinula ucelenou řadu semimobilních linek pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK), případně certifikovaných štěrkodrtí.
 

MZK - mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek v závislosti na třídě dopravního zatížení.

Charakteristika zařízeníMZK
Míchací zařízení pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) míchá v určitém poměru podle předem navolených receptur různé frakce přírodního nebo umělého kameniva a dodává směsi optimální vlhkost. Celé zařízení je semimobilní, snadno ovladatelné a schopné samostatného provozu.
Výrobní řada našich míchacích zařízení vychází z požadavků zákazníků a pokrývá výkonový rozsah od 100 t/hod do 350 t/hod vyrobeného MZK na výstupu. 
Vstupní část zařízení s násypkami pro různé frakce, pásovými podavači a vynášecím dopravníkem může separátně sloužit i jako vstupní zařízení pro obalovny a betonárky.
Přeprava a instalace 
Míchací zařízení pro výrobu MZK jsou navržena jako semimobilní. Umožňují přemístění a zprovoznění přímo v místě použití (na stavbě), nebo v místě surovinové základny (kamenolom, pískovna). 
Pro vlastní instalaci zařízení není potřeba budovat pevné základy, postačí rovná zpevněná plocha s únosností pro průjezd nákladního vozidla. 
Ovládání
Řídicí systém zařízení MZK je od základu vyvinut firmou Engas s. r. o, se kterou naše společnost v této oblasti dlouhodobě spolupracuje. Celý systém je postaven na ověřených a spolehlivých komponentech. Zařízení je monitorováno a ovládáno automatickým řídicím systémem s možností tvorby a výběru receptur. Volba a výběr receptur se provádí pomocí panelu operátora z prostoru velínu. Po nastavení receptury a spuštění zařízení, již vše funguje automaticky. V případě potřeby řídicí systém upozorní obsluhu na možný problém a zabrání tak výrobě nekvalitního produktu. Obsluhu celé linky zvládne jeden pracovník.
PříslušenstvíMZK
Místnost velínu, odkud je možno ovládat chod linky je umístěna v prefabrikované buňce. Součástí buňky může být i vybavení laboratoře pro možnost vlastních rozborů vlastností vstupních materiálů i výstupních směsí. 
V případě potřeby je součástí dodávky i samostatný zásobník technologické vody, případně dieselagregát pro výrobu a dodávku elektrické energie.
Závěrem
Naše míchací zařízení mechanicky zpevněného kameniva splňují všechny kvalitativní požadavky, spokojenost stávajících zákazníků je toho přímým důkazem. Výsledný produkt – mechanicky zpevněné kamenivo – je čistě ekologický produkt moderního dopravního stavitelství s širokým použitím, od klasických podkladních vrstev silnic a dálnic, přes vrchní vrstvy lesních cest, cyklostezek a sportovišť, až po použití jako architektonického prvku při úpravách cest v parcích a zahradách. 
Míchací zařízení bylo oceněno zvláštní cenou Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Ing. Pavel Wiesner, vedoucí TO, červen 2009

   
   

 Násypky

>> fotogalerie násypek

 
 • primerní
 • semimobilní násypky s podavačem
 • čtvercové, kruhové s podavačem
 • s podavačem
 
   

 Uzávěry

>> fotogalerie uzávěrů

 
 • segmentový
 • deskový
 • dávkovací
 • ostatní
 
   

 Podavače

>> fotogalerie podavačů

 
 • vozíkové
 • pásové
 • článkové
 
   

 Skluzy

>> fotogalerie skluzů

 
 • skluzy

návrh a konstrukce skluzů podle přepravované suroviny s vyložením tvrdokovem, materiálem Hardox, ... 

 
   

 Sušící bubny

>> fotogalerie sušících bubnů

 
   

 Stroje pro dotřídění materiálu

>> fotogalerie strojů pro dotřídění materiálu

 
 • bubnové pračky
 
   

 Kruhové korečkové odvodňovače

>> fotogalerie korečkových odvodňovačů

 
 • dehydrátory
 • dehydrátory se šnekovým kolem (KDŠ 80, KDŠ 150) 
 • dehydrátory bez přihrnovače (KKD 80, KKD 110)
 
   

Třídírny

>> fotogalerie třídíren

 
   

Drtírny kameniva

>> fotogalerie drtíren kameniva

 
 • primerni
 • sekunderní 
 
   

Přetřídění drážních štěrků

>> fotogalerie přetřídění drážních štěrků

 
   

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208