Úvodní stránka » Aktuality » Vodohospodářská stavba roku 2013

 

Rekonstrukce jezu v této obci, která leží na pravém břehu řeky Ohře, byla zařazena do projektu podporovaného z operačního programu pro životní prostřední, který byl spolufinancován EU. Cílem rekonstrukce bylo zlepšit ekologické podmínky pro život vranky obecné – malé rybky pstruhového pásma.

Naším úkolem bylo demontovat dva staré nevyhovující uzávěry jezových polí, ovládané řetězovým mechanismem a po stavebních úpravách osadit nové, moderní, hydraulicky ovládané jezové klapky, pracující plně automaticky. Ocelové konstrukce, vážící dohromady bezmála 32 tun, včetně technologie ovládání, byly vyrobeny v areálu naší firmy v Třešti. Tato stavba byla oceněna Svazem vodního hospodářství jako Vodohospodářská stavba roku 2013 v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů. Cenu přebral v Praze 21. března 2014 vedoucí technického oddělení Karel Bambula.

 

Aktuality

              Logo 120

Facebook  YouTube 
Strojírny Podzimek, s.r.o. - netkatalog.czStrojírny - netkatalog.cz
LindekIn 

Prospekty ke stažení

 

Jsme členové :

 Těžební unie
 Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Jihlava

       Klubu Stratég

http://www.strateg-klub.cz/ 

Strojírny Podzimek - vášnivě a zaujatě.

Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060, 589 01 Třešť +420 567 234 140 FAX +420 567 214 040  46978208 DIČ CZ46978208