top of page

NECHRANICE

Klapka bezpečnostního přelivu hráze vodní nádrže Nechranice na řece Ohři.

 

65 tunová ocelová konstrukce klapky má rozměry 15x6,5x2m a její pohyb zajišťují 4 hydraulické pístnice. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti byla klapka vyrobena a přepravena na místo montáže ve dvou částech, které byly po usazení do ložisek pod mostovkou montážně spojeny.

bottom of page